Kvalitetspolicy – Vi leverar kvalité

Hem » Om oss » Kvalitetspolicy

Vår Kvalitetspolicy

Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i alla aspekter av vår verksamhet. Våra grundläggande värderingar, förhållningssätt och visioner är i enlighet med vårt åtagande för kvalitetssäkring, och dessa är kopplade till kraven i FR2000.

 • Efterlevnad av lagar och krav:
  Vi åtar oss att följa alla relevanta lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet. Genom att hålla oss informerade om och efterleva alla tillämpliga regelverk strävar vi efter att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller högsta standard.
 • Egenkontroller och riskanalyser:
  Som ett kontrollorgan utför vi regelbundet egenkontroller och riskanalyser för att säkerställa att våra processer och tjänster uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna enligt FR2000 och övrig relevant lagstiftning.
 • Hantering av avvikelser:
  Eventuella avvikelser rapporteras till närmsta chef och dokumenteras i vår avvikelsemodul. Genom systematisk utredning och åtgärder strävar vi efter att förbättra kvaliteten i vår verksamhet och förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.
 • Kompetent och miljömedveten personal:
  Vi åtar oss att alltid ha kompetent personal som utför våra jobb med hänsyn till miljön och på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att erbjuda behörig och utbildad personal inom varje yrkeskategori säkerställer vi att våra tjänster uppfyller höga kvalitetsstandarder.
 • Kreativitet, kompetens och delaktighet:
  Vi ser kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare som grundläggande för företagets totala kvalitet. Dessa egenskaper stödjer utvecklingen av både företaget och dess anställda.
 • Engagemang från leverantörer och entreprenörer:
  Vi förväntar oss att våra leverantörer och entreprenörer delar vår kvalitetsvision och bedriver sin egen verksamhet i linje med vår kvalitetspolicy. Genom att skapa en gemensam förståelse för höga kvalitetsstandarder strävar vi efter att säkerställa en enhetlig kvalitet genom hela leverantörskedjan.

Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB engagerar sig kontinuerligt i att förbättra och upprätthålla kvaliteten inom ramen för FR2000, vilket är en integrerad del av vår övergripande affärsstrategi.

Mark & Fastighetsservice har sin företags och ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar i Kalmar.

Vi är en FR2000 certifierad verksamhet.

Hör av dig till oss Miljöpolicy