Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka ändamål vi har med behandlingen och vilka rättigheter du som registrerad har enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med den här policyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Om du har frågor, funderingar eller synpunkter rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

Integritetspolicy (Pdf)