Glass building house covered by green iv
kl%25C3%25B6vern_00000_edited_edited.png

MILJÖPOLICY

VI LEVERERAR KVALITÉ

Miljöpolicy Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB

Mark & Fastighetsservice grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är:


Att använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.


Att sträva efter att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.


Att uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som företaget berörs av.


Att genom vårt eget agerande även kunna påverka våra kunder och leverantörer att sätta miljön i främsta
rummet.


Att eftersträva effektiv resursanvändning genom att erbjuda kunden energieffektiva installationer och underhållsarbeten.


Att våra leverantörer och entreprenörer ska känna till Mark & Fastighetsservice miljöpolicy väl och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna

Eventuella avvikelser rapporteras alltid till närmsta chef som utreder, åtgärdar och registrera alltid i vår avvikelsemodul, vilket ska leda till en förbättring av kvalitén i verksamheten och att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.


Vi arbetar och förhåller oss till ISO 14001 och arbetet med vår certifiering är i full gång så vår förhoppning är att inom
snar framtid även ha certifikat för detta.

kl%25C3%25B6vern_00000_edited_edited.png

Besöksadress

Slöjdaregatan 1

393 53 Kalmar

Tel: 0480 - 22 100

info@markfastighetsservice.se

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Hur vi arbetar

Vi på Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB arbetar främst efter ledstjärnan att leverera total kvalité i alla led inom varje projekt. 

 

För oss är förtroende och tillit mellan oss och kund otroligt viktigt. Därför strävar vi alltid efter målet att leverera bäst kvalité och kundnöjdhet på marknaden till rätt pris.