top of page
Glass building house covered by green iv
kl%25C3%25B6vern_00000_edited_edited.png

MILJÖPOLICY

VI LEVERERAR KVALITÉ

Modern%2520apartment%2520buildings%2520e

Miljöpolicy Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB

Mark & Fastighetsservice grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är:


Att använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.


Att sträva efter att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.


Att uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som företaget berörs av.


Att genom vårt eget agerande även kunna påverka våra kunder och leverantörer att sätta miljön i främsta
rummet.


Att eftersträva effektiv resursanvändning genom att erbjuda kunden energieffektiva installationer och underhållsarbeten.


Att våra leverantörer och entreprenörer ska känna till Mark & Fastighetsservice miljöpolicy väl och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna

Eventuella avvikelser rapporteras alltid till närmsta chef som utreder, åtgärdar och registrera alltid i vår avvikelsemodul, vilket ska leda till en förbättring av kvalitén i verksamheten och att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.


Vi arbetar och förhåller oss till ISO 14001 och arbetet med vår certifiering är i full gång så vår förhoppning är att inom
snar framtid även ha certifikat för detta.

bottom of page