top of page
Europe Benches at Modern complex of apar
kl%25C3%25B6vern_00000_edited_edited.png

KVALITETSPOLICY

VI LEVERERAR KVALITÉ

Modern%2520apartment%2520buildings%2520e

Kvalitetspolicy Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB

Mark & Fastighetsservice grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är:


Att följa lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.


Att som kontrollorgan utföra egenkontroller och riskanalyser samt uppfylla dom lagar och krav som berörs.


Eventuella avvikelser rapporteras alltid till närmsta chef som utreder, åtgärdar och registrera alltid i vår avvikelsemodul, vilket ska leda till en förbättring av kvalitén i verksamheten och att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.


Att alltid ha kompetent personal som utför våra jobb med hänsyn till miljön och på så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

 

Att alltid erbjuda behörig och utbildad personal inom varje yrkeskategori.


Att kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för företagets totala kvalitet. Denna kvalitet stödjer utvecklingen av både företaget och dess anställda.


Att våra leverantörer och entreprenörer ska känna till Mark & Fastighetsservice kvalitetspolicy väl och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.

Mark & Fastighetsservice har sin företags och ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar i Kalmar.


Vi arbetar och förhåller oss till Iso 9001 och arbetet med vår certifiering är i full gång så vår förhoppning är att inom snar framtid även ha certifikat för detta.

bottom of page